Проектен мениджмънт

Управлението на инвестиционни проекти изисква специфични умения, свързани с координирането на професионалисти от различни области и спазване на зададените параметри за срок, разходи и качество. Предлагаме професионални консултации при избор на изпълнител и контрол на срокове и качество на материали и изпълнение по инвестиционния проект.

Бюджет

Основната цел на правилното управление на бюджета е да се намалят и оптимизират разходите, да се изберат качествени продукти и услуги на оптимална цена.
Ние предлагаме различни варианти на управление, всеки един от методите ще бъде съобразен с желанията и с вече съществуващата и прилаганата бюджетна стратегия.
Всяка една финансова операция ще бъде прозрачна, проследима и съгласувана.

Представяне пред институции

Професионална консултация и сътрудничество пред държавните и общински административни органи и експлоатационни дружества.