Сградна и площадкова канализация

Разочарованието от лошото качество остава дълго след радостта от ниската цена.

НАШИТЕ УСЛУГИ

ИКОНОМ СЪРВИСИЗ ЕООД СПЕЦИАЛИЗИРА В

сградни и площадкови ВиК системи >>

Канализационни мрежи

гравитационни /смесени, разделни, полуразделни, комбинирани/, вакуумни, напорни мрежи

всички услуги

Дренажни системи

при наличие на високи нива на подземни води при строителство и експлоатация на ПСОВ

всички услуги

Отвеждащи колектори

за отвеждане на дъждовни и на битови и производствени отпадни води

всички услуги

Пречиствателни станции

предварително пречистване, утаяванне, вентилация, химическо пречистване, третиране

всички услуги

Изпълнени обекти

Винаги изглежда невъзможно, докато не бъде направено.


Доника Зарковa, Собственик